Aktualności - Cło

 

Nowe komunikaty związane z wywozem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia

 

Wnioski o WIA, WIS i WIP w formie elektronicznej...

 

Raportowanie w ramach mechanizmu CBAM

 

Szaleństwo zaświadczeń banderolowych w obrocie z krajami trzecimi...

 

O cyfryzacji usług na cztery ręce, czyli zestaw obowiązkowy klawiatura i telefon

 

Uwierzytelnianie na Platformie PUESC

 

O ewidencji akcyzowej i konferencji

 

SENT i prawo celne z tekstami jednolitymi

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi opublikowan...
 

Unia celno - podatkowa już w Dzienniku Ustaw

 

Unia celno - podatkowa już w Sejmie

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw już w Sejmie.
Projekt i wykonanie BerMar multimedia