Aktualności - Pakiet przewozowy - SENT

 

Węgiel będzie objęty systemem SENT

 

MF o zmianach w SENT

 

Krótko o podwójnych obowiązkach w związku z wdrożeniem e-DD

 

O e-DD w Gazecie Prawnej

 

Szerszy katalog wyrobów wrażliwych objętych systemem SENT

 

Nadzór nad paliwami lotniczymi i paliwami żeglugowymi

 

Kolejne plany na zmiany w SENT, prawie energetycznym

 

Nowe wyroby objęte systemem SENT

Do konsultacji w piątek trafił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.
 

O systemie SENT kolejny raz

W dzisiejszej Gazecie Prawnej artykuł, w którym po raz kolejny o systemie SENT. O systemie SENT, o którym nikt by nie pisał i nie mówił, gdyby nie kary rodzące nie jeden raz duże kontrowersje.
 

SENT i prawo celne z tekstami jednolitymi

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi opublikowan...
Projekt i wykonanie BerMar multimedia