Cydr wkrótce bez banderoli...

dodano: 2023-11-03
Choć już w 2017 roku była deklarowana zerowa stawka akcyzy na cydr,
to na deklaracjach słownych niestety się tylko skończyło (pominę projekt ustawy, któremu nawet numeru druku w Sejmie nie zdążono nadać)...

Dopiero rzutem na taśmę udało się Ministrowi Finansów podpisać rozporządzenie, stosownie do którego cydr i perry o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0% objętości będą zwolnione z obowiązku stosowania znaków akcyzy....

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2374 wejdzie w życie z dniem 18 listopada br...

Niewątpliwie każda redukcja obowiązków cieszy, przypomnę jednak, że kraje południa i inne bogate w tradycję uprawy winorośli zadbały o to, żeby stawka minimalna akcyzy na wina w Unii Europejskiej była zerowa...

My mamy sady...

I wystarczyło tylko skorzystać z ww. rozwiązania, które pozwalało stosować zerową stawkę nie tylko na wina, ale również na napoje fermentowane i cydr miałby już dawno zerową stawkę akcyzy, tak jak to już politycy w 2017 roku deklarowali...

Powtórzę, należy się cieszyć z odejścia od banderol w przypadku cydru, ale Minister Finansów powinien pójść za ciosem i dokładnie takie samo zwolnienie zaaplikować dla wina, a faktycznie wszystkich napojów fermentowanych...

Przecież to niezdrowe i nieproporcjonalne wymuszać na przedsiębiorcach zakładanie banderol za 8 groszy na wina/napoje fermentowane, jednocześnie pozostawiając archaiczny i bardzo złożony, a zatem równie drogi, model pozyskiwania tych znaków...

Gdzie dodatkowo mamy ponadnormatywnie rozbudowaną reprezentację czynów zabronionych dedykowanych znakom akcyzy w kodeksie karno - skarbowym, co znowu tylko niepotrzebnie stresuje osoby nakładające banderole na wyroby winiarskie....

Przypomnę, banderole tylko za dwanaście, tfu, nawet mniej, bo za 8 groszy...

Link do rozporządzenia Ministra Finansów znajdą Państwo tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2374 .

ps projekt ustawy ostatecznie jednak numer druku otrzymał, ale to nie zmienia faktu, że ustawy uchwalić nie zdążono... https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=EDCE4792D5A0E4E3C1258A5300396254


Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia