Dokument dostawy dalej zwolni branżę LPG z obowiązków SENT

dodano: 2020-12-15
Pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Ważny sygnał dla branży LPG, że wydłużenie okresu koegzystencji dokumentu dostawy i elektronicznego dokumentu dostawy w przepisach akcyzowych, będzie miało również dalej przełożenie na brak obowiązków związanych z systemem SENT, o ile wyrobom będzie towarzyszył dokument dostawy w wersji papierowej....

Link do projektu rozporządzenia znajdą Państwo tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12341262/katalog/12747024#12747024 .


Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia