Duża nowela akcyzowa trafiła do uzgodnień

dodano: 2019-09-18

Do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Zmian jest wiele. O niektórych z nich poniżej.

Na pewno należy pochwalić odpowiedzialnych za ustawę za elastyczne podejście przy bunkierkach, stosownie do którego po wieloletnich sporach zaakceptowano w końcu możliwość, żeby te były częścią składu podatkowego lub mógł je wykorzystać podmiot pośredniczący.

Mamy zmiany w Wiążącej Informacji Akcyzowej, ale te raczej nie uczynią tej instytucji bardziej atrakcyjną dla podatników.

Ważną zmianą projektu noweli akcyzowej jest wprowadzenie elektronicznych deklaracji akcyzowych. Dzięki temu rozwiązaniu na pewno organy KAS będą mieć szybszy dostęp do wrażliwych danych o wyrobach kumulujących w sobie wysokie kwoty podatku, miejmy nadzieję, że równolegle oferowane już teraz przez resort finansów narzędzia informatyczne umożliwiające przesyłanie deklaracji w formie elektronicznej staną się jeszcze bardziej wydajne i przyjazne podatnikom. Tak swoją drogą wydaje się być naturalnym, żeby w akcyzie wprowadzić mechanizm na wzór JPK_VAT, ale czy tak się stanie, tego nie wiem.

Brakuje mi w komentowanym projekcie ustawy elektronizacji szczególnego formularza jakim jest akcyzowe zgłoszenie rejestracyjne AKC-R, tym bardziej że uproszczone akcyzowe zgłoszenia rejestracyjne dla branży olejów opałowych zostały już przewidziane w formacie elektronicznym.

Na szczęście elektroniczne zgłoszenia rejestracyjne pojawiają się jako jedno z głównych założeń drugiej noweli akcyzowej, stosownie do którego przewiduje się wprowadzenie centralnej, elektronicznej rejestracji podatników akcyzy (na projekt ustawy czekamy).

Dobrym rozwiązaniem jest szersze spojrzenie na zarządzających podmiotami, gdy te ubiegają się o zezwolenia akcyzowe. Z kolei kierunek elektronizacji ewidencji jest zrozumiały, choć może być dla niektórych przedsiębiorców obciążeniem finansowym, szczególnie mówię tu o małych firmach, zatem dobrze, że chociaż przewidziano w projekcie ustawy okresy przejściowe dla małych i średnich przedsiębiorców (1 rok) oraz mikroprzedsiębiorców (2 lata).

Są również zmiany w zakresie opodatkowania samochodów osobowych, w szczególności chodzi tu o opodatkowanie dokonywanych zmian konstrukcyjnych, które ostatecznie skutkują tym, że przywożony do kraju pojazd samochodowy, po dokonaniu tych zmian, zamienia się samochód osobowy.

Na koniec najbardziej kontrowersyjna sprawa.

Może zaskakiwać plan objęcia systemem SENT wyrobów wrażliwych przewożonych przez operatorów pocztowych, objętych niektórymi procedurami celnymi, czy też przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy w systemie EMCS, do tej pory wyłączonych z systemu.

Dlaczego? Bo jeszcze niedawno przy planach objęcia gazu LPG systemem SENT przewidziano, że przez chwilę nawet papierowy dokument dostawy wykluczy konieczność stosowania systemu SENT (przez okres miesiąca). Nie wspominając o tym, że po wdrożeniu elektronicznych dokumentów dostawy, zgłoszenia SENT nie miały być stosowane równolegle z tym dokumentem, bo przecież system EMCS również służy celom kontrolnym.

Dodatkowo zauważam, patrząc jedynie na podmioty akcyzowe, że nigdy nie są one podmiotami przypadkowymi, bo wcześniej są weryfikowane przez fiskusa podczas postępowania o wydanie zezwolenia akcyzowego, podmioty te składają również zabezpieczenie akcyzowe, które choć nie obejmuje podatku VAT, wydaje się być wystarczającą rękojmią bezpieczeństwa transakcji. A teraz, nagle zmieniamy filozofię (ww. regułę wyłączających się systemów kontrolnych) i  dokładamy nowe obowiązki, niewątpliwie skutkujące kosztami po stronie firmy, ale czy gwarantujące większe bezpieczeństwo finansów publicznych? Odpowiedź na pewno nie jest tak jednoznaczna, jak pewność, co do wzrostu kosztów legalnie działających podmiotów.

Ustawa miałaby wejść w życie z początkiem roku, termin bardzo ambitny i możliwy do osiągnięcia, ale z uwagi na zbliżające się wybory data wejścia w życie przepisów raczej zostanie przesunięta w czasie. Takie przesunięcie wydaje się również bardzo prawdopodobne z uwagi na planowaną elektronizację ewidencji oraz deklaracji akcyzowych.


Link do projektu ustawy znajdą Państwo tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12325050/katalog/12628602#12628602 .

 

Ps najbardziej kontrowersyjna zmiana dotycząca dublowania się obowiązków z obszarów celnych i podatkowych, z tymi określonymi w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, znowu w sposób naturalny nakazuje wysunąć postulat rozszerzenia uprawnień doradców podatkowych na możliwość reprezentowania przedsiębiorców/podatników w sporach sądowych w zakresie tej ustawy, w szczególności gdy się uwzględni takie fakty jak:

- bezpośrednie powiązanie tematyki nadzoru nad przemieszczaniem wyrobów wrażliwych z kontrolą płatności podatków pośrednich,

- zbudowanie ustawy o systemie monitorowania na siatce pojęciowej wynikającej przede wszystkim z dwóch ustawy, tj. ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku akcyzowym,

- organy odpowiedzialne za nakładanie kar w ramach pakietu przewozowego.
Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia