Fit for 55 i ewidencje akcyzowe

dodano: 2023-05-22
Na koniec zeszłego tygodnia uczestniczyłem w V Edycji Trade & Customs Compliance Conference na Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej...

Agnieszka Milczarczyk-Woźniak PhD bardzo dziękuję raz jeszcze za zaproszenie...

Zaprezentowano na Konferencji mnóstwo ciekawych tematów, kluczowych dla handlu międzynarodowego teraz i w przyszłości...

Mój krótki referat wygłoszony podczas Konferencji "Fit for 55 jako czynnik niepewności w planowaniu logistyki dostaw, na przykładzie pomysłu na nowy model stawek podatków na nośniki energii" dotyczył 3 zagadnień.

2 nierozerwalnie związanych ze środowiskową inicjatywą Komisji...

1 temat dotyczył sprawy krajowej, tj. akcyzowej, wkomponowanej w ostatniej chwili w projekt noweli VAT-owskiej dedykowanej Krajowemu Systemowi e-Faktur...

1. Zmiana akcyzowej dyrektywy energetycznej - data wejścia dyrektywy ciągle jeszcze nie znana, ale warto odnotować, że z dwóch wyjściowych elementów obchodzących traktatową jednomyślność przy stanowieniu przepisów akcyzowych, jeden, tj. indeksacja stawek, został zasadniczo zneutralizowany, zobaczymy co przyniesie finalny tekst dyrektywy, ale wydaje się, że Komisji pozbawiono możliwości zmiany stawek, co nie zmienia faktu, że brak możliwości wyczytania minimalnej stawki akcyzy wprost z dyrektywy to ciągle bardzo złe rozwiązanie dla biznesu i administracji...

2. CBAM - zasygnalizowałem tylko, że ten strasznie złożony system dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 ma potencjał systemu SENT...

Oczywiście oba mechanizmy służą innym celom, ale nie ulega wątpliwości, że obecny katalog towarów objęty rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 to tylko propozycja na "dobry" początek...

Za uzasadnieniem do ww. rozporządzenia:

"Chociaż ostatecznie CBAM ma obejmować szeroki zakres produktów, ostrożnie byłoby zacząć od wybranej liczby sektorów charakteryzujących się stosunkowo jednorodnymi towarami i ryzykiem ucieczki emisji. Sektory unijne uznane za narażone na ryzyko ucieczki emisji wymieniono w decyzji delegowanej Komisji (UE) 2019/708"

"Niektóre sektory wymienione w decyzji delegowanej (UE) 2019/708 nie powinny jednak na tym etapie być objęte zakresem niniejszego rozporządzenia z uwagi na ich specyfikę."

3. Gościnny temat krajowy - to ewidencje akcyzowe, bo okazuje się, że projekcie dedykowanym KSeF zaszyto treści akcyzowe, stosownie do których usuwa się z ustawy akcyzowej zapis o obligatoryjnych ewidencjach akcyzowych, wskazując, że to będzie przedmiotem regulacji dedykowanej Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych..

Powyższe oznacza, że obecna data 1 lutego 2024 r. wprowadzenia obowiązkowych ewidencji elektronicznych jest znowu zagrożona....

W podobnym duchu dzisiaj też pisze Gazeta Prawna w artykule, do którego link znajdą Państwo tutaj: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58970,22-maja-2023/76203,Gazeta-Prawna/858193,Elektroniczne-ewidencje-znow-przesuniete.html .

Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia