Identyfikacja przedsiębiorcy przed sądem administracyjnym

dodano: 2022-09-22
Na początku bieżącego roku otrzymałem wezwanie sądu administracyjnego, w którym poproszono mnie do uzupełnienia skargi w zakresie numeru PESEL skarżącego.

W odpowiedzi wskazałem grzecznie, że przedsiębiorca, którego reprezentuję, choć w KRS-ie nie ujęty, to jednak ciągle do odnalezienia jest w bazie CEiDG i w całym spornym postępowaniu przed fiskusem był identyfikowany numerem NIP...

Myślałem, że to koniec formalnej weryfikacji.

Dostałem jednak pałą w łeb, bo odrzucono moją skargę właśnie za ten nieszczęsny brak PESEL-a, którym mój Klient w sprawie w ogóle się nie posługiwał.

Na szczęście Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie sądu administracyjnego pierwszej instancji wskazując, że w realiach sprawy, gdzie strona jest identyfikowana numerem NIP, odrzucenie skargi z powodu niepodania numeru PESEL-u było środkiem nieproporcjonalnym i bezzasadnie zamknęłoby skarżącemu drogę do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji).

Niby sprawa oczywista tak jak fakt, że ziemia płaska nie jest, a jednak nawet NSA nad sprawą identyfikatora strony prowadzącej działalność gospodarczą musiał się niestety pochylić, sprawa zaś zamiast już rozpatrywana dryfowała kilka miesięcy z przyczyn formalnych pomiędzy instancjami...


Sygnatura postanowienia NSA I FZ 160/22....

Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia