Mamy uwagi do SENT connect

dodano: 2023-03-02
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy ? Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw...

Uwag jest bardzo dużo, ale nie ma się co dziwić zaistniałej sytuacji...

Bo wstępne propozycje z projektu ustawy albo zniechęcają do dalszej działalności gospodarczej, poprzez dodanie obowiązków, nowych kar, czy też likwidację faktycznie możliwość odstąpienia od wymierzenia kary w ramach ustawy SENT, zrównując pracę przewoźników, już dzisiaj nie tak łatwą, z pracą sapera...

Albo wykluczają wprost podmioty z rynku z uwagi na barierę finansową (wysokość zabezpieczenia majątkowego), której większość podmiotów nie podoła...

Na marginesie, utrzymanie kar za oczywiste omyłki w ramach ustawy SENT, dodajmy neutralne dla Budżetu Państwa, wskazuje, że nie zawsze w tych karach chodzi o zwalczanie zjawisk niepożądanych....

W końcu o akcyzie.

Brak aktów wykonawczych do ustawy, póki co pozbawia możliwości pełnej oceny zakresu planowanych zmian, choć dostosowanie CEWY do przepisów, zamiast oparcia przepisów na projektowanej CEWie i innych zasobach Krajowej Administracji Skarbowej nie wróży nic dobrego i może niepokoić przedsiębiorców, którym zamiast uproszczeń póki co proponuje się wyłącznie zmianę formatu przekazywania danych, niejednokrotnie wklepywania tych samych danych do różnych systemów KAS...

Poza CEWą byłoby miło, gdyby przedsiębiorca wysyłający wyroby akcyzowe/wyroby wrażliwe do tego samego odbiorcy mógł poprzestać na wystawieniu e-DD, bez konieczności wystawiania dodatkowo na to samo przemieszczenie zgłoszenia SENT...

Należy mieć tylko nadzieję, że kolejna wersja projektu nie będzie już budzić takich emocji, zaś mechanizmy w projekcie ustawy przewidziane odpowiadać będą konstytucyjnej zasadzie proporcjonalności....

Link do projektu ustawy znajdą Państwo tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12369056/katalog/12948881#12948881 .


Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia