Nadpłata w akcyzie ciągle jeszcze do odzyskania

dodano: 2019-03-31
Choć mamy zapowiedź odejścia od nadpłaty w przypadku wystąpienia sytuacji, w której doszłoby do "nieuzasadnionego wzbogacenia podatnika". O tych planach pisałem już równo rok temu, patrz https://www.akcyzadoradca.pl/aktualnosci/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw-i-jego-wpl-14 . Na marginesie, oprócz przytoczonego projektu ustawy również w projekcie nowej Ordynacji podatkowej mamy już ujęte analogiczne rozwiązania. 

Na szczęście aspekt wzbogacenia w chwili obecnej ciągle nie wyklucza odzyskania nienależnie zapłaconego podatku, dodajmy podatku pośredniego (choć ja mam tutaj na myśli w ogóle akcyzę). Nie zmienia nic w tym zakresie także uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie I GPS 1/11, gdyż uchwała dotyczyła specyficznej kwestii, zaś wysokość przedmiotu sporu sprawiała, że trzeba było wyjść poza wykładnię językową...i sąd wyszedł...

Wracając jednak do nadpłaty w akcyzie, ta ciągle jest możliwa. Najlepszym tego potwierdzeniem jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I GSK 245/17 z dnia 20 lutego 2019 r. W sprawie chodziło o określenie stawki akcyzy dla dodatku do paliw z pozycji CN 3811. Fiskus próbował określić stawkę maksymalną stosowaną dla innych paliw silnikowych, podczas gdy strona uważała, że dodatek, za sprawą przepisów dyrektywy 2003/96, powinien mieć taką samą stawkę akcyzy jak paliwo, do którego jest dodawany. 

Z punktu widzenia nadpłaty najważniejsze jest następujące stwierdzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z wyroku: "...w przepisach Ordynacji podatkowej brak jest przepisów, które uzależniałyby możliwość stwierdzenia nadpłaty podatku i jej zwrotu od tego, czy podatnik został zubożony wskutek uiszczenia podatku. Z art. 72 Ordynacji podatkowej wynika, że do nadpłaty podatku dochodzi wskutek zapłaty podatku nienależnego lub w wysokości wyższej niż należna. Ordynacja podatkowa nie formułuje w tym zakresie żadnych dodatkowych warunków.".

Oczywiście w perspektywie kilku najbliższych miesięcy sytuacja może ulec zmianie, ale póki co ww. tezy sądu zachowują aktualność. Link do wyroku znajdą Państwo tutaj: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/50970E2430

Dane kontaktowe

Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski

ul. Serocka 3/9
04-333 Warszawa
887759138

Na skróty

Doradztwo podatkowe Kontakt O Kancelarii Podatek akcyzowy Polityka prywatności
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia