Nowa wersja projektu pakietu przewozowego rewolucjonizującego obrót olejami opałowymi dostępna na stronie RCL

dodano: 2019-03-07
Od dnia 5 marca br. dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt z dnia 20 lutego 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Przedmiotowy projekt ustawy rewolucjonizuje obrót olejami opałowymi. Oczywiście to nie jedyne zmiany przewidziane w projekcie ustawy, nie ulega jednak wątpliwości, że objęcie systemem SENT praktycznie całego obrotu olejem opałowym, niezależnie od wolumenu sprzedawanego oleju oraz adresata medium do opalania (odbiorca wcale nie musi prowadzić działalności gospodarczej) oraz zastąpienie papierowych oświadczeń elektronicznymi ich odpowiednikami to kluczowe zmiany projektu.

Zmian przepisów jest bardzo dużo. Nie będę jednak pisać teraz o przesyłkach do 100 litrów oleju opałowego wyłączonych co do zasady z systemu SENT, zmianach w przepisach o właściwości organów Krajowej Administracji Skarbowej, nowych karach, czy też szeregu obowiązków rejestracyjnych, z jednej strony do celów akcyzy, z drugiej na Platformie PUESC.

Ja dotknę teraz tylko jednej drobnej kwestii bezpośrednio związanej z rejestracją akcyzową, oczywiście rejestracją uproszczoną, ale ciągle rejestracją na potrzeby podatku akcyzowego. Mianowicie, czy potwierdzenie zgłoszenia uproszczonego będzie się wiązało z koniecznością zapłaty opłaty skarbowej?

Trzeba bowiem pamiętać, że w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej w części I pod poz. 15 wymienia się potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym. Kwota za takie potwierdzenie to 170 zł. Kwota nie jest może wysoka, ale jak się weźmie pod uwagę, że uproszczona rejestracja dotknie również osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, byłby to niewątpliwe ciężar dla takich osób nie mały.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że prawodawca nie chciał obciążyć tą opłatą skarbową podmiotów obowiązanych do uproszczonej rejestracji akcyzowej. Raz, w komentowanym projekcie ustawy zwalnia się choćby pełnomocników z opłaty skarbowej, za dokonywanie czynności w imieniu swoich mocodawców zmierzających do uproszczonej rejestracji akcyzowej. Dwa, również dokument oceny skutków regulacji milczy w tym zakresie, sugerując brak skutków budżetowych dla samorządów w postaci nowych dochodów (opłata skarbowa).

Z drugiej strony obecny zapis z załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, mówiący o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym jest na tyle ogólny, że swoim zakresem mógłby również obejmować/obejmuje uproszczoną rejestrację, która przecież również jest związana z podatkiem akcyzowym. Fakt, że chodzi jedynie o obrót olejami opałowymi jest tutaj bez znaczenia.

Sprawa niby błaha, ale jednak biorąc pod uwagę liczbę nowych "podmiotów akcyzowych", stosownie do OSR ok. 115 tys. podmiotów zużywających i 2007 pośredników, kwota z potwierdzenia rejestracji dałaby samorządom dodatkowe wpływy na poziomie 20 mln. zł w całym kraju. Nie powala ona, ale nie jest wcale mała. Dodatkowo, kwota ta potencjalnie może jeszcze wzrosnąć, gdy weźmie się pod uwagę aktualizację rejestracji. Jeszcze do niedawna wydawało się, że potwierdzenie rejestracji jest wydawane na potrzeby akcyzy tylko raz. Teraz, w świetle danych zawartych w takim potwierdzeniu, aktualizacja takiego potwierdzenia często wydaje się niezbędna. Oczywiście zaświadczeniem również sprawę tę można załatwić i będzie to zawsze dużo taniej (ponad 8-krotnie).

Zakładając, że sprawa potwierdzania rejestracji i związanych z tym ewentualnych kosztów zostanie szybko wyjaśniona, świadomy również tego, że to drobiazg w świetle planowanych zmian w obrocie paliwami opałowymi odsyłam Państwa do najnowszego projektu ustawy, który jest dostępny pod tym linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316402/12537325/12537326/dokument383198.pdf .Napisz do nas

Dane kontaktowe

Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski

ul. Serocka 3/9
04-333 Warszawa
887759138

Na skróty

Doradztwo podatkowe Kontakt O Kancelarii Podatek akcyzowy Polityka prywatności
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia