Nowela akcyzowa już w Sejmie

dodano: 2022-11-03
Czekaliśmy tydzień na publikację zatwierdzonego przez Radę Ministrów projektu noweli akcyzowej i się doczekaliśmy.

Są zmiany względem pierwotnego projektu noweli akcyzowej z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Najlepszym przykładem ewolucji lub też rewolucji jest zdjęcie pierwszej strony projektu noweli akcyzowej.

Z jednej strony odstąpiono od zmian definicji wyrobów nowatorskich, z drugiej strony zmieniono kolejny raz definicję płynów do e-papierosów znacznie ją rozszerzając poprzez zapis o ich dystrybucji "bez względu na miejsce jego sprzedaży bądź oferowania do sprzedaży"...

Uważam, że definicja płynów od początku była zła. Budowanie nowej definicji na pierwotnej podstawie jest mało efektywne i raczej nie może zakończyć się sukcesem.

Zamiast podjąć działania chroniące legalny biznes, chroniące również wpływy do Budżetu Państwa, proponuje się rozlanie tematu na szersze wody...

Zamiast działań konkretnych, Ministerstwo Finansów czeka na harmonizację przepisów. Przypomnę zatem nieszczęsny przykład cydru, który mógł korzystać z zerowej stawki akcyzy, czekano jednak tam również na harmonizację przepisów, ze skutkiem bardzo słabym dla branży...

Opodatkowanie płynów na pewno nie jest proste, ale powtórzę się, wysoka stawka akcyzy wraz z ułomną definicją płynów od samego początku to był przepis na klęskę i biznesu, i Skarbu Państwa.

Zamiast wzorowania się na innych, choćby na CIT-owej Estonii, która potrafiła zawiesić opodatkowanie płynów z uwagi na niepożądane zjawiska na rynku (bo one występują praktycznie wszędzie), my czekamy na Godota...

Harmonizacja niewątpliwie nastąpi, ale nie szybciej niż w perspektywie roku, a może i później. Jednakże tak jak administracja ten czas pozornie ma, przedsiębiorcy nie mają niestety takiego komfortu...

Dzięki projektowi noweli ustawy akcyzowej wiemy już nie tylko z komunikatu Ministerstwa, że obowiązkowe ewidencje elektroniczne pojawią się 1 lutego 2024 r., czekamy zatem na CEWĘ....

Zmian jest oczywiście więcej, nowela akcyzowa z uwagi na czas przyjęcia stała się również wehikułem dla przepisów innych ustaw podatkowych, m.in. PIT, CIT, VAT, gwarantującym im wejście w życie od Nowego Roku...

Czekając na nadanie druku sejmowego projektowi, zachęcam do lektury projektu noweli akcyzowego zatwierdzonej przez Radę Ministrów 25 października 2022 r....

Link do projektu ustawy znajdą Państwo tutaj: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1059-2022/$file/9-020-1059-2022.pdf .

Znamy już również numer druku sejmowego projektu ustawy 2764 - link do projektu ustawy znajdą Państwo tutaj: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=6CE2FF591AFDFCE4C12588F000318D58 .


Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia