Pakiet paliwowy wersja 2.0 uchwalony przez Sejm

dodano: 2019-07-07
4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 

Oznacza to, że teraz prace nad ustawą będą się toczyć w Senacie (druk nr 1228).

Zmian jest wiele, ale z perspektywy akcyzy najbardziej doniosła to ta, stosownie do której preparaty smarowe objęto realną stawką akcyzy. Oznaczać to będzie, że od dnia 1 listopada br. bez instytucji składu podatkowego będzie ciężko zastosować zwolnienia podatkowe, bo choć projektów rozporządzeń jeszcze nie ma, można oczekiwać, że dla preparatów smarowych zamodelowane zostaną zwolnienia w duchu obecnego paragrafu 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Patrząc zaś na całą ustawę, warto wskazać na trzy kolejne zmiany:

1) rozszerzenie katalogu wyrobów energetycznych objętych tzw. "szybkim VAT-em" przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym,

2) oderwanie, co do zasady, definicji paliw ciekłych w prawie energetycznym od przeznaczenia nośników energii,

3) uzależnienie zamiany paragonu na fakturę od ujęcia na paragonie NIP-u nabywcy.

Ustawa zasadniczo ma wejść w życie z dniem 1 września 2019 r., przy czym niektóre przepisy tejże ustawy wejdą w innych terminach. Przykładowo realna stawka akcyzy na preparaty smarowe ma zacząć obowiązywać, stosownie do art. 27 komentowanej ustawy, od dnia 1 listopada 2019 r.

Link do ustawy znajdą Państwo tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3499_u.htm .
Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia