Pakiet przewozowy rewolucjonizujący obrót olejami opałowymi jako uchwalony trafił do Senatu

dodano: 2019-07-07
Sejm uchwalił w dniu 4 lipca 2019 r. ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że podmioty obracające olejami opalowymi i je zużywające czeka duża zmiana jakościowa.

Główna zmiana to objęcie co do zasady całego ww. obrotu systemem SENT. Oczywiście już teraz oleje opałowe jako klasyfikowane do pozycji CN 2710 są objęte zakresem przepisów pakietu przewozowego. Ale teraz zakres nadzoru, za sprawą ww. ustawy, zostanie znacznie rozszerzony, bo:

- po pierwsze ilość przewożonych olejów opałowych praktycznie przestanie odgrywać rolę, gdyż zawsze taka operacja będzie wymagała zgłoszenia do systemu SENT lub wpisu do rejestru;

- po drugie rejestrować będzie trzeba już nie tylko czynności opodatkowane VAT-em powiązane z fizycznym przemieszczeniem olejów, ale również dostawy olejów opałowych "w miejscu";

- po trzecie będzie trzeba również zgłosić dostawy do podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Bardzo dobrze się stało, że w art. 16 ustawy przewidziano okres przejściowy, stosownie do którego do preferencyjnych stawek akcyzy dedykowanych olejom opałowym do 31 marca 2020 r. będzie można stosować przepisy dotychczasowe. Za sprawą tej regulacji pierwszy okres grzewczy z nowymi regulacjami prawnymi powinien przebiec spokojnie. Dzięki temu rozwiązaniu branża bez presji czasowej będzie mogła się dostosować do nowych regulacji prawnych.

Szkoda, że nowe regulacje nie dają jednoznacznej odpowiedzi w zakresie uproszczonej rejestracji akcyzowej, czy ten rodzaj rejestracji wiąże się z obowiązkiem zapłaty opłaty skarbowej (170 zł). Na szczęście tę sprawę może w pełni wyjaśnić właściwy Minister, zatem trzeba cierpliwie na takie wyjaśnienia poczekać, bo zakładam, że przy uproszczonej rejestracji ww. opłata skarbowa nie będzie musiała być wnoszona.

W końcu jako doradca podatkowy mogę żałować, że nie wykorzystano komentowanej ustawy do zmian w ustawie o doradztwie podatkowym poprzez dodanie zapisów umożliwiających doradcom podatkowym reprezentowanie podmiotów przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych z przepisami pakietu przewozowego.

Dlaczego? Związek przepisów pakietu przewozowego z przepisami podatkowymi jest oczywisty (referencyjna dla pakietu przewozowego ustawa o podatku od towarów i usług, wyroby wrażliwe będące w dużej mierze wyrobami akcyzowymi, itd.), a w przypadku komentowanej ustawy, która zmienia nie tylko ustawę o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów ale również ustawę akcyzową może dochodzić do takich paradoksów, że w tym samym przypadku konkretnej partii olejów opałowych doradca podatkowy będzie mógł reprezentować przed sądem przedsiębiorcę w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym, jednocześnie nie będzie on miał już takiej możliwości, pomimo że dalej będziemy mówić o tej samej dostawie, gdy w grę będzie wchodziła ocena dopełnienia warunków z przepisów pakietu przewozowego.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 1 września 2019 r.

Projekt ustawy jest teraz w Senacie (druk nr 1222.).

Link do uchwalonej ustawy znajdą  Państwo tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3474_u.htm .


Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia