Platforma IT do raportowania spraw związanych z paliwami

dodano: 2023-03-24
Na strony Rządowego Centrum Legislacji "wraca" projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz sprawozdań i informacji dotyczących paliw ciekłych...

Co prawda przed weekendem załączników nie zdążono podczepić pod projekt, ale należy oczekiwać, że od 1 lipca 2023 r. ruszy system, w którym będzie można raportować dane dotyczące paliw ciekłych...

Link do projektu rozporządzenia znajdą Państwo tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12370756 .

Gdyby komuś doskwierał brak załączników i chciałby się dowiedzieć jaki jest zakres projektu rozporządzenia, odsyłam do prac z 2020 r., kiedy pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz sprawozdań i informacji dotyczących paliw ciekłych...

Link do tych prac w 2020 r. znajdą Państwo tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12337154/katalog/12709920#12709920 .

Oczywiście mogą być modyfikacje, ale ww. projekt rozporządzenia z 2020 r. jako materiał poglądowy pokazuje kierunek zmian, tyle że trzeba dodać jeszcze tematykę właściwą dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych...


Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia