Prace nad CEWĄ

dodano: 2023-02-16
Ministerstwo Finansów informuje, że w związku z planowanym wdrożeniem Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA) udostępniono właśnie prototyp wzorca schemy xsd....

Ewentualne uwagi należy zgłaszać w terminie do 30 marca 2023 roku na formularzu - plik xlsx (12,9 KB) na adres mf-cewa@mf.gov.pl...

Rozumiejąc potrzebę Ministerstwa Finansów zbierania danych, nie mogę pojąć, dlaczego wdrożenia CEWY nie wykorzystuje się do wprowadzania ułatwień dla przedsiębiorców i nie redukuje się na szerszą skalę przekazywania danych do nowego systemu, kiedy MF/KAS już te informacje z innych obszarów posiada....

Kolejna obawa związana z wdrożeniem nowego narzędzia to efekt dotychczasowych doświadczeń, praktycznie każde narzędzie IT zamiast ułatwień, utrudnia życie przedsiębiorcom, bywa, że w ogóle paraliżuje działalność i jest to niewątpliwie złe...

Zapytam się nieśmiało, co tam słychać u uprawnionych odbiorców, uprawnionych wysyłających, czy wszyscy już numery akcyzowe otrzymali i e-SAD-y hulają?

W świecie papieru i kontaktu bezpośredniego z urzędnikiem Krajowej Administracji Skarbowej wszystko można było załatwić w zgodzie z przepisami...

W świecie narzędzi IT bywa to często niemożliwe, pomimo dobrej woli pracowników KAS, co może skutkować przestojami u przedsiębiorców...

Bywa niestety i tak, że narzędzia IT wykluczają niektórych cyfrowo z biznesu, a tak być nie powinno....

I właśnie, za słabej jakości narzędzia IT, które paraliżują lub utrudniają prace przedsiębiorcom (łatwo do wyliczenia koszty) i samym pracownikom KAS, nikt nie odpowiada...

Gospodarka się kurczy, a narzędzia IT zamiast wspierać rozwój, czynią często za hamulcowego....

Link do informacji Ministerstwa tutaj: https://puesc.gov.pl/aktualnosci?p_p_id=seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher&p_p_lifecycle=0&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_action=showArticle&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_articleId=656915788 .


Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia