Rewolucja olejowa już w Sejmie

dodano: 2019-05-30
22 maja 2019 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3474).

Projekt ustawy przewiduje przede wszystkim kompleksową reorganizację obrotu olejami opałowymi, dokonywaną za sprawą dwóch ustaw, tj. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz ustawy o podatku akcyzowym. W skrócie chodzi o zastąpienie papierowych oświadczeń ich wersją elektroniczną. 

Zmiany te oczywiście są dużo dalej idące, bo m.in. nakładają na podmioty obracające olejami opałowymi (pośredniczący podmiot olejowy) oraz te oleje zużywające (zużywający podmiot olejowy) szereg obowiązków. W szczególności tymi obowiązkami dotknięci zostaną zużywające podmioty olejowe, które wcale nie muszą prowadzić działalności gospodarczej.

Zatem taki zużywający podmiot olejowy, którym mógłbym być również ja, o ile miałbym tylko dom opalany olejem opałowym, będzie musiał się zarejestrować do celów akcyzy. Rejestracja jest co prawda określana jako uproszczona, ale patrząc na rozbudowanie tejże instytucji w przepisach można mieć pewne wątpliwości. Sama jednak rejestracja do celów akcyzy nie wystarczy, bo taki podmiot zużywający, czy też pośredniczący (ten już raczej jest zarejestrowany na platformie) będzie musiał się również dodatkowo zarejestrować na platformie PUESC.

Ponadto proponowane zmiany w ww. projekcie ustawy nie ograniczają się jedynie do zmian zasad obrotu olejami opałowymi. Wiele przepisów dedykowanych jest wszystkim wyrobom wrażliwym przemieszczanym za zgłoszeniami SENT. Chodzi tutaj, m.in. o zmiany we właściwości organów nakładających kary, na których odcisnęły piętno liczne wyroki sądów administracyjnych, czy też, miejmy nadzieję definitywne, odstąpienie przez Ministerstwo Finansów od karania braku zamykania zgłoszeń SENT przez podmioty odbierające (we wcześniejszym projekcie ustawy taką karę wstępnie przewidziano, ale w kolejnych wersjach projektu, w tym tej obecnej usunięto te sporne zapisy). Tę ostatnią zmianę w dobie nadmiarowego stosowania kar administracyjnych z pewnością należy docenić.

Więcej informacji znajdą Państwo sami w projekcie ustawy. Ten dostępny jest pod linkiem: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=511F55A9B8498AA4C12584090027F66D

 
Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia