Rozporządzenie Ministra Finansów rozszerzające katalog wyrobów objętych systemem SENT opublikowane w Dzienniku Ustaw

dodano: 2018-07-24
W dniu dzisiejszych w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1427 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Co to oznacza? 

Jeżeli chodzi o oleje roślinne opublikowane w dniu dzisiejszym rozporządzenie nic się nie zmieni. Po prostu ww. rozporządzenie wejdzie w życie w zakresie olejów roślinnych z dniem 8 sierpnia br. w miejsce obecnie obowiązującego. Po prostu nowe rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. poz. 1178).

Z kolei z dniem 25 września br. rodzina wyrobów wrażliwych, objętych systemem SENT, zostanie rozszerzona o:
1) bibułki papierosowe (pozycja CN 4813),
2) taśmy formujące (pozycja CN 5910) 
- jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi dwiema pozycjami przekracza 10 kg;
3) towary, bez względu na kod CN, zawierające w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej mocy alkoholu przekraczającej 50%, skażone mieszaniną alkoholu izopropylowego i benzoesanu denatonium lub mieszaniną alkoholu tert - butylowego i benzoesanu denatonium lub alkoholem izopropylowym, jeżeli masa brutto przesyłki tych towarów przekracza 500 kg lub ich objętość przekracza 500 litrów.

Link do rozporządzenia znajdą Państwo tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1427Projekt i wykonanie BerMar multimedia