SENT, prawo energetyczne i CEWA w Sejmie...

dodano: 2023-07-11
Dopiero dzisiaj, jeszcze bez nadanego numeru druku, rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej trafił do Sejmu...

W projekcie ustawy z lutego br., początkowo zwanego projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy - Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, możemy wyróżnić trzy główne obszary korygowane:
  • obszar przemieszczania wyrobów wrażliwych w ramach systemu SENT,
  • obrót paliwami ciekłymi na podstawie przepisów prawa energetycznego,
  • wdrożenie Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych.

Warto odnotować co wynika z projektu ustawy przekazanego do Sejmu względem pierwotnej wersji projektu ustawy:

1) mają zniknąć kontrowersyjne przepisy wykluczające możliwość odstępowania od wymierzenia kar w ramach SENT;

2) bufor 10% różnicy w ilości przewożonych wyrobów na podstawie zgłoszeń SENT ma być zachowany;

3) obszar koncesyjny ma nie być aż tak szeroki jak to pierwotnie zakładano;

4) wdrożenie Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych ma być poprzedzone 18-miesięcznym okresem przejściowym.

Choć cieszy mnie niezmiernie, że w ramach komentowanego projektu ustawy w końcu na cydr, m.in. z polskich jabłek, zaproponowano zerową stawkę akcyzy, to jednak obawiam się, że ten projekt ustawy nie ma szans na uczciwą legislację w ramach kończącej się kadencji Sejmu...

Niewątpliwie nowy tytuł ustawy może zachęcać do wzmożonych prac nad projektem, ale czasu i posiedzeń parlamentu strasznie mało...

Stosownie do projektu ustawy miałaby ona wejść w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z licznymi wyjątkami, np. przepisy dotyczące CEWY weszłyby w życie z dniem 1 lutego 2024 roku...

Link do projektu ustawy znajdą Państwo tutaj: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=9&Kol=D&Typ=UST .Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia