Aktualności

 

Uwierzytelniania odobiorców na potrzeby systemu SENT

 

Zwolnienie alkoholu do środków biobójczych przekazywanego na rzecz Państwa z dłuższym ...

 

Alkohol skażony w produktach biobójczych dalej zwolniony

 

Kolejny tydzień ze zwolnionym alkoholem do środków biobójczych

 

Rewolucja w olejach opałowych przesunięta w czasie

 

Nowy skażalnik wykorzystywany do wytworzenia produktów biobójczych

 

Kolejne incydentalne rozporządzenie akcyzowo - koronawirusowe

 

Wpływ koronawirusa na akcyzę

 

Neutralne dla konsumentów przetasowania w akcyzie i opłacie paliwowej od paliw

 

Nowa akcyzowa dyrektywa horyzontalna

Od dnia 13 lutego 2023 r. będziemy mieć nową akcyzową dyrektywę horyzontalną. Dyrektywa Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiająca ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego zastąpi obecną dyrektywę 2008/118/WE.
Projekt i wykonanie BerMar multimedia