Aktualności

 

Nowy skażalnik wykorzystywany do wytworzenia produktów biobójczych

 

Kolejne incydentalne rozporządzenie akcyzowo - koronawirusowe

 

Wpływ koronawirusa na akcyzę

 

Neutralne dla konsumentów przetasowania w akcyzie i opłacie paliwowej od paliw

 

Nowa akcyzowa dyrektywa horyzontalna

Od dnia 13 lutego 2023 r. będziemy mieć nową akcyzową dyrektywę horyzontalną. Dyrektywa Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiająca ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego zastąpi obecną dyrektywę 2008/118/WE.
 

URE przepomina, że kończy się czas na aktulizację koncesji i wpisów do rejestru podmio...

W komunikacie mowa jest o terminie upływającym 1 marca, ale z uwagi na sobotę i niedzielę, mamy dodatkowe dwa dni na dokonanie tych czynności.
 

Wyroby akcyzowe z realną stawką akcyzy od 1 lipca 2020 r. zwolnione z banderol legaliz...

Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.
 

Obowiązkowa uproszczona rejestracja akcyzowa coraz bliżej

 

Komunikat dla użytkowników systemu SENT

 

Płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie zwolnione ze znaków legalizacji

Projekt i wykonanie BerMar multimedia