Aktualności

 

Przepisy wykonawcze do ustawy zmieniającej zasady obrotu olejami opałowymi opublikowane

 

Obowiązkowa podzielna płatność podpisana przez Prezydenta

 

Możemy się już rejestrować w sposób uproszczony do celów akcyzy

 

LPG w SENT już w Dzienniku Ustaw

 

Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu paliw ciekłych

 

Rewolucja olejowa już w Dzienniku Ustaw

 

Pakiet paliwowy wersja 2.0 opublikowany

 

Uproszczona rejestracja akcyzowa na Portalu podatkowym

 

O planowanych zmianach w deklarowaniu podatku VAT

 

Rejestracja w SENT odbiorców już oficjalnie odsunięta do lutego 2020 r.

Projekt i wykonanie BerMar multimedia