Tarcza Antyinflacyjna II

dodano: 2022-01-14
Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy nr 1905), potocznie zwany Tarczą Antyinflacyjną II.

Z pewnością nowe rozwiązania w obszarze podatku VAT niosą dużo dalej idące konsekwencje niż te wynikające z pierwszej Tarczy, umocowanej głównie w zakresie akcyzy.

Z punktu widzenia wyrób akcyzowych (nośników energii) kluczowe są trzy zmiany:

1) 0 stawka podatku od towarów i usług na gaz ziemny; 

2) 5% stawka podatku VAT na energię elektryczną, również na energię cieplną;

3) 8% stawka podatku VAT na benzyny silnikowe, olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwo, LPG (możnaby w ustawie LPG ładniej opisać, ale jest jak jest).

Wszystkie ww. obniżki stawek podatku VAT są przewidziane od okres od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. 

Oczywiście znowu nałożono na sprzedających obowiązek informowania o obniżonych stawkach podatku VAT. Znowu uczyniono to pokojowo, bez aparatu przymusu.

Link do projektu ustawy znajdą Państwo tutaj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=AB5D1CD8E39170D7C12587C70055660A .Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia