Taryfa Celna na 2019 rok opublikowana

dodano: 2018-11-02
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1602 z dnia 11 października 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od początku 2019 r. 

Link do rozporządzenia znajdą Państwo tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1541155609106&uri=CELEX:32018R1602 .


Projekt i wykonanie BerMar multimedia