Ustawa o cenach węgla trafiła do uzgodnień

dodano: 2022-06-15
Do uzgodnień trafił właśnie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Projekt ustawy chyba jeszcze nie jest gotowy, względnie osoba wprowadzająca dane do systemu rządowego już w drodze na Boże Ciało, bo nie ma żadnych treści pod projektem.

Na szczęście wiemy o czym ma być w projekcie ustawy, bo w wykazie prac Rady Ministrów mamy projekt zgłoszony, zresztą medialnie również o tym temacie głośno.

Link do wykazu prac RM znajdą Państwo tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-sluzacych-ochronie-odbiorcow-niektorych-paliw-stalych-w-zwiazku-z-sytuacja-na-rynku-tych-paliw2 .

Za informacją Rady Ministrów inicjatywa jest prezentowana jako "działania zmierzające do wsparcia odbiorców indywidualnych poprzez premiowanie sprzedaży węgla po cenie odpowiadającej średniej cenie z ostatniego roku spowoduje powstrzymanie nieuzasadnionego wzrostu cen sprzedawanego węgla, zarówno poprzez czasowe wyhamowanie popytu wynikającego z obawy przed dalszym wzrostem cen, jak również poprzez zapewnienie konkurencyjnej ceny na rynku.
Wobec powyższego projekt wprowadza system rekompensat, którego beneficjentami będą gospodarstwa domowe. Rekompensata będzie obniżała cenę węgla kupowanego przez gospodarstwa domowe i będzie wypłacana sprzedawcy węgla w przypadku gdy będzie on sprzedawał węgiel po cenie określonej w ustawie."

Link do projektu ustawy znajdą Państwo tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12360855 .

Projekt ustawy już w Sejmie, oto link dla Państwa: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2354 .
Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia