Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne uchwalona

dodano: 2018-07-23
20 lipca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne. Jeżeli w tym tygodniu obradujący Senat (druk senacki nr 911) nie zgłosi poprawek, ustawa trafi do podpisu Pana Prezydenta.

Najważniejsze zmiany wprowadzane nowelą akcyzową to:
- rewolucja w obrocie wyrobami zwolnionymi ze względu na przeznaczenie oraz wyrobami energetycznymi z zerową stawką, polegająca na zastąpieniu dokumentu dostawy w wersji papierowej jego elektroniczną wersją;
- wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na CNG oraz LNG do celów napędowych (wymagana zgoda Komisji Europejskiej);
- wyłączenie strat produkcyjnych piwa, wina, napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich z definicji ubytków;
- objęcie obowiązkiem rejestracyjnym podmiotów zużywających wyroby akcyzowe z załącznika drugiego do ustawy akcyzowej z zerową stawką akcyzy;
- możliwość zwolnienia od akcyzy rzeczywistych strat wyrobów akcyzowych;
- zmiana warunków stosowania zwolnień wyrobów węglowych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, przy czym przepisy dotyczące elektronicznego dokumentu dostawy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Uchwaloną ustawę znajdą Państwo tutaj: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2581 Dane kontaktowe

Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski

ul. Serocka 3/9
04-333 Warszawa
887759138

Na skróty

Doradztwo podatkowe Kontakt O Kancelarii Podatek akcyzowy Polityka prywatności
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia