W konsultacji zmiana skażalników

dodano: 2023-09-08
Do uzgodnień trafił projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy...

Za uzasadnieniem do rozporządzenia zmiany są podyktowane:

1. koniecznością ograniczenia stosowania alkoholu izopropylowego jako środka skażającego alkohol etylowy do przypadków produkcji produktów biobójczych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a lub b rozporządzenia z dnia 31 października 2018 r., oferowanych do sprzedaży w postaci: a) płynu pakowanego w opakowania jednostkowe z rozpylaczami lub atomizerami, połączonymi z tymi opakowaniami w sposób trwały, o pojemności do 500 ml oraz b) żeli pakowanych w opakowania jednostkowe o dowolnej pojemności;

2. potrzebą wprowadzenia nowego środka skażającego alkohol etylowy umożliwiającego uruchomienie krajowej produkcji płynów dezynfekcyjnych na bazie alkoholu etylowego skażonego za pomocą ketonu etylowo-metylowego w stężeniu 1% (MEK 1%).

Więcej znajdą Państwo w samym projekcie rozporządzenia Ministra Finansów, do którego tutaj odsyłam: https://legislacja.gov.pl/projekt/12376500 . 

Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia