Ważny wyrok w sprawie zakresu zwolnienia akcyzowego od energii elektrycznej

dodano: 2023-03-11
Choć w ramach Fit for 55 proponuje się nam nową odsłonę akcyzowej dyrektywy energetycznej, to jeszcze o obowiązujących przepisach tejże dyrektywy...

9 marca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-571/21.

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że:

- przewidziane w akcyzowej dyrektywie energetycznej zwolnienie od podatku ?energii elektrycznej wykorzystywanej do produkcji energii elektrycznej? nie obejmuje energii elektrycznej wykorzystywanej w ramach wydobycia produktu energetycznego takiego jak węgiel brunatny w kopalni odkrywkowej, jeżeli ta energia elektryczna jest wykorzystywana nie w procesie technologicznym wytwarzania energii elektrycznej, lecz do wytwarzania produktu energetycznego.

Zwolnienie to może natomiast obejmować dalsze przetwarzanie i obróbkę tego produktu energetycznego w elektrowniach w celu produkcji energii elektrycznej, o ile operacje te są niezbędne i bezpośrednio przyczyniają się do procesu technologicznego tej produkcji!

- przewidziane w akcyzowej dyrektywie energetycznej zwolnienie od podatku ?energii elektrycznej wykorzystywanej do utrzymania zdolności do produkcji energii elektrycznej? może obejmować energię elektryczną przeznaczoną na funkcjonowanie instalacji do składowania produktu energetycznego takiego jak węgiel brunatny, oraz środków transportu umożliwiających dostarczanie tego produktu, w przypadku gdy operacje te mają miejsce na terenie elektrowni, pod warunkiem że są one niezbędne i bezpośrednio przyczyniają się do utrzymania wydajności procesu technologicznego produkcji energii elektrycznej, w zakresie, w jakim takie operacje są wymagane dla zapewnienia utrzymania zdolności do ciągłej produkcji energii elektrycznej.

Wyrok Trybunału jest bardzo ważny.

Po pierwsze ważny dlatego, że Trybunał de facto po raz pierwszy wskazał jak należy określić ramy obligatoryjnego zwolnienia akcyzowego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 lit. a zdanie pierwsze dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej...

Po drugie, zapewne nasze elektrownie, choć z dużą dozą prawdopodobieństwa chciały szerzej spojrzeć na sprawę zwolnienia akcyzowego, za sprawą podejścia fiskusa, ale i samych sądów administracyjnych, raczej były stopowane w swoich zamiarach, jak się zapatrywać nie tylko na ww. przepisy unijnej dyrektywy, ale również na samo zwolnienie podatkowe wynikające z art. 30 ust. 6 ustawy akcyzowej....

Bo oczywiście, choć mówimy o sporze pomiędzy RWE Power AG a Urzędem Celnym w Duisburgu, wyrok do potencjalnego wykorzystania w każdym kraju na unijnym rynku ciągle zharmonizowanej akcyzy...

Link do wyroku Trybunału znajdą Państwo tutaj: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=271071&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2048552 .


Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia