Zapowiedź unii celno - podatkowej w postępowaniach

dodano: 2019-04-23
Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Stosownie do informacji zaprezentowanej na stronie Rady Ministrów istotą rozwiązania proponowanego w projekcie jest ujednolicenie trybu wydawania decyzji określających należności celne i podatkowe z tytułu importu towarów, w tym również opłatę paliwową oraz opłatę emisyjną. Zakłada się, że naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie prowadził jedno postępowanie w sprawie wymiaru wszystkich należności importowych, stosując przepisy prawa celnego, uzupełnione jedynie pomocniczo odpowiednimi przepisami ustawy Ordynacja podatkowa. Proponowane rozwiązanie przewiduje  zmianę przepisów proceduralnych. Jest to dobre rozwiązanie. Szkoda, że w związku z wdrożeniem Unijnego Kodeksu Celnego w ogóle doszło do rozwodu spraw (postępowań) celnych z podatkowymi. Link do projektu ww. ustawy znajdą Państwo tutaj:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321604 .


Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia