Zmiany formularzy "paliwowych" z REGON-em w tle

dodano: 2019-04-05
Do uzgodnień społecznych trafiły następujące projekty aktów prawnych:

1) projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu;

2) projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych;

3) projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności;

4) projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych;

5) projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych. 

Aktów prawnych dużo, ale tak naprawdę zmiany kosmetyczne, przede wszystkim związane z usunięciem z formularzy numeru REGON. 

Nowe deklaracje, informacje, czy też sprawozdania złożymy po raz pierwszy, o ile mówimy o obowiązkach cyklicznych, za maj bieżącego roku. Warto tutaj pamiętać, że wzmiankowana w pkt 2 deklaracja od pewnego czasu została zrównana z deklaracjami podatkowymi ze wszystkimi tego konsekwencjami.


Dane kontaktowe

Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski

ul. Serocka 3/9
04-333 Warszawa
887759138

Na skróty

Doradztwo podatkowe Kontakt O Kancelarii Podatek akcyzowy Polityka prywatności
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia