Zmiany w wykazie paliw ciekłych

dodano: 2020-08-24
obowiązki akcyzowe w Polsce
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących zostało właśnie opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1431.

Przede wszystkim kosmetyka związana z dostosowaniem kodów CN paliw do tych obecnie obowiązujących w Taryfie.

Zawarto również w rozporządzeniu dobrą zmianę w zakresie węglowodorów alifatycznych, wiążąc obowiązek koncesyjny z przeznaczeniem tych wyrobów.

Link do rozporządzenia Ministra Klimatu znajdą Państwo tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1431 .


Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia