Inne usługi

Świadczę pomoc w zakresie przepisów okołopodatkowych" dotyczących produkcji i obrotu wyrobami akcyzowymi oraz samochodami osobowymi (w tym, m.in. ustawa Prawo energetyczne, ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów).

Prowadzę szkolenia w zakresie świadczonych przeze mnie usług doradczych. Przykładowo z zakresu zmian przy przemieszczaniu wyrobów wrażliwych, w tym akcyzowych, w 2019 r. Elektroniczny administracyjny dokument, elektroniczny dokument dostawy, zgłoszenie SENT jako dokumenty towarzyszące przesyłkom wyrobów wrażliwych. Zmiany w systemie SENT. Nowe zasady przemieszczania za elektronicznym dokumentem dostawy. Okresy przejściowe. System EMCS a system SENT - relacje obu systemów i wynikające z tego obowiązki przedsiębiorców.

Dane kontaktowe

Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski

ul. Serocka 3/9
04-333 Warszawa
887759138

Na skróty

Doradztwo podatkowe Kontakt O Kancelarii Podatek akcyzowy Polityka prywatności
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia