O Kancelarii

obrów wyrobami akcyzowymi
Kancelaria specjalizuje się w doradztwie w obszarach gospodarczych normowanych przez przepisy:

- ustawy o podatku akcyzowym (w tym dyrektywy unijne w zakresie akcyzy),
- ustawy o podatku od towarów i usług (przede wszystkim obrót towarowy z zagranicą oraz obrót wyrobami akcyzowymi),
- prawa celnego (prawo UE oraz krajowe),
- określające opłatę paliwową oraz opłatę emisyjną
- określające przemieszczanie wyrobów wrażliwych z wykorzystaniem systemu SENT.

Oprócz reprezentowania w Stron w postępowaniach, m.in. o wydanie zezwoleń akcyzowych, pozwoleń celnych, interpretacji indywidualnych, Wiążących Informacji Akcyzowych, Wiążących Informacji Taryfowych, czynnie występuję w imieniu Stron w kontrolach podatkowych, kontrolach celno-skarbowych, czynnościach urzędowego sprawdzenia oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
Projekt i wykonanie BerMar multimedia