Kilka słów o nas

Jestem prawnikiem z kilkunastoletnim stażem pracy w administracji publicznej (Główny Urząd Ceł, Izba Celna w Warszawie, Ministerstwo Finansów: Departament Podatku Akcyzowego oraz Departament Ceł) oraz kilkuletnim na rynku przy obsłudze podatników. Jestem również doradcą podatkowym (nr wpisu 12015).

Moje zainteresowania i doświadczenie zawodowe koncentrują się wokół następujących obszarów:
  • prawo podatkowe (przede wszystkim akcyza, podatek od towarów i usług oraz Ordynacja podatkowa),
  • prawo celne,
  • przepisy "okołopodatkowe" dotyczących produkcji i obrotu wyrobami akcyzowymi oraz samochodami osobowymi (w tym, m.in. ustawa Prawo energetyczne, ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów),
  • ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej.

Pomijając wieloletnią pracę w Służbie Celnej, w tym ponad dziesięcioletni okres doświadczeń zebranych w Departamencie Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów w procesie stanowienia prawa oraz organizacji i prowadzeniu spotkań dla pracowników odpowiedzialnych za wydawanie interpretacji indywidualnych w imieniu Ministra Finansów, posiadam doświadczenie w praktycznym stosowaniu przepisów prawa podatkowego, prawa celnego oraz prawa gospodarczego. Doświadczenia te dotyczą, m.in. takich procesów jak pozyskiwanie zezwoleń akcyzowych, pozwoleń celnych, występowanie o interpretacje indywidualne, udział w czynnościach urzędowego sprawdzenia, czy też reprezentowanie Stron w postępowaniach sądowo-administracyjnych.   

Znam unijny dorobek dotyczący akcyzy, podatku VAT oraz prawa celnego, a ponadto ustawy akcyzowe obowiązujące w Niemczech oraz Austrii.

Jestem współautorem komentarza Akcyza Wydawnictwa C.H. Beck. Jestem również autorem publikacji z zakresu problematyki akcyzowej, prawa energetycznego oraz pakietu przewozowego.

Warto wspomnieć, że w ramach prac zespołowych, m.in. współtworzyłem pierwsze w Służbie Celnej kompleksowe  szkolenie e-learnigowe z zakresu podatku akcyzowego (40-godzinne) oraz szkolenie Komisji Europejskiej poświęcone systemowi EMCS oraz pomocy administracyjnej.

Oferta

Kalendarium

Kliknij i sprawdź ważne daty. W kalendarzu zaznaczyliśmy istotne terminy podatkowe, których należy przestrzegać.

Warto wiedzieć

Tutaj znajdziesz ważne zagadnienia podatkowo-księgowe, które pomogą w rozwiązaniu trudnych spraw związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Aktualności Archiwum

Podmioty odbierające będą mieć więcej czasu na...

Konsultacje nad akcyzową rejestracją uproszczoną

Ewidencje akcyzowe bez pieczęci ale dalej z...

Dane kontaktowe

Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski

ul. Serocka 3/9
04-333 Warszawa
887759138

Na skróty

Doradztwo podatkowe Kontakt O Kancelarii Podatek akcyzowy Polityka prywatności
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia