Celem ustawy SENT-owej nie jest zapełnianie kwotami z kar Budżetu

dodano: 2020-01-19
Choć doradcom podatkowym ciągle nie jest dana możliwość reprezentowania przedsiębiorców przed sądami administracyjnymi w sprawach SENT-owych, pomimo że źródłowa dla ustawy SENT jest ustawa VAT-owska, w drugiej kolejności ustawa akcyzowa, zaś procedura w sprawach SENT opiera się w dużej mierze na Ordynacji podatkowej, warto przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim sygn. akt I SA/Go 694/19 z dnia 28 listopada 2019 r.

Sąd w ww. wyroku stwierdza,
m.in. "zatem celem ustawy o SENT jest ochrona legalnego handlu towarami uznanymi przez krajowego prawodawcę za "wrażliwe", ułatwienie walki z "szarą strefą" oraz ograniczenie poziomu uszczupleń w kluczowych dla budżetu państwa podatkach (VAT i akcyza), a także zwiększenie skuteczności kontroli w obszarach obarczonych istotnym ryzykiem naruszenia obowiązujących przepisów. Celem tym nie jest zaś zwiększanie dochodów budżetu państwa z tytułu kar nakładanych na podmioty działające w sposób legalny, dopuszczających się uchybień formalnych czy też oczywistych omyłek, mogących wystąpić w każdym podejmowanym działaniu."

Ważne, że kolejny raz zasada proporcjonalności wygrywa w Sądzie z zasadą powszechności i równości opodatkowania forsowaną przez Organy Krajowej Administracji Skarbowej. Link do wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. znajdą Państwo tutaj: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C11C776A1E .Napisz do nas

Dane kontaktowe

Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski

ul. Serocka 3/9
04-333 Warszawa
887759138

Na skróty

Doradztwo podatkowe Kontakt O Kancelarii Podatek akcyzowy Polityka prywatności
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia