Cydr bez banderol...

dodano: 2023-08-24
Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej ciągle bez numeru sejmowego zalega w poczekalni...

W projekcie ustawy, m.in. zerowa stawka akcyzy na cydr i choć wiary brak, żeby coś z projektem ustawy się stało jeszcze w tej kadencji Sejmu....

To warto odnotować, że do uzgodnień trafił projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, w którym zwalnia się, m.in. cydr z obowiązku nakładania banderol...

Za uzasadnienie do projektu rozporządzenia "niniejszy projekt ma na celu zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1631, z późn. zm.) polegającą na czasowym zwolnieniu (do dnia 31 grudnia 2024 r.) z obowiązku oznaczania znakami akcyzy cydru i perry o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0% objętości. "...

Dobry ruch, ale banderole na wino również powinny być passe...

Tyle mówimy o ekologii, środowisku, a przedsiębiorców zmuszamy do kupowania banderol za 8 groszy, które następnie z trudem trzeba umieszczać na opakowaniach jednostkowych?

A w przypadku ewentualnych błędów, KKS pełen przestępstw i wykroczeń banderolowych...

Czy ten model chroni Budżet?

Czy ten model jest przyjazny naszemu środowisku?

Link do projektu rozporządzenia Ministra Finansów znajdą Państwo tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12376004 .

Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia