Gdzie jest CEWA?

dodano: 2023-11-09

Co słychać w sprawie wdrożenia Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA)?


Praktycznie nic.


Choć w końcu nadano numer sejmowy projektowi ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (druk sejmowy nr 3633), którym miała być, m.in. wprowadzona CEWA, to oczywiście projekt ustawy nie został poddany w ogóle pod głosowanie w zakończonej kadencji Sejmu...


W związku z tym w nowym Sejmie projekt ustawy ponownie będzie wymagać inicjacji...


Na pewno tak się stanie, pytanie tylko kiedy?


Na szczęście ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1598) wyrzucono datę 1 lutego 2024 r. jako początek stosowania ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej.


Powyższe przynajmniej zmniejsza presję legislacyjną...


Technicznie też jak na froncie zachodnim podczas I Wojny Światowej... bo gdzie jest środowisko testowe?


A i na marginesie, ciekawostka, jak wejdziemy w ABC Akcyzy na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/akcyza/abc-akcyza/ znajdziemy najróżniejsze zakładki, takie jak np. organy podatkowe, rejestracja, deklaracja akcyzowa, zabezpieczenie akcyzowe, itd.... o ewidencjach akcyzowych cisza, symptomatyczne, ale może tylko ja źle szukam...


Przypomnę tylko, że zgodnie z ww. projektem ustawy, który nie przeszedł przez Sejm każdy podatnik akcyzowy z papierową ewidencją akcyzową miał przejść 1 lutego 2024 r. obowiązkowo na CEWĘ.


Z kolei podatnicy posiadający ewidencję elektroniczną mieli otrzymać okres 18 miesięcy na dostosowanie się do nowych wymogów...


Termin 1 lutego 2024 r. jako pierwotnie wskazana data pożegnania z ewidencjami papierowymi wydaje się nierealny, zresztą nowela VAT-owska potwierdza ten brak wiary również po stronie prawodawcy i właściciela tematu...


I tak jak sytuacja z CEWĄ jest po części zrozumiała, z uwagi na jej charakter i oddziaływanie na praktycznie wszystkich przedsiębiorców akcyzowych przydałaby się jakaś ogólnodostępna informacja, wskazująca, np. nową datę startu CEWY....Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia