Korekta w wykazie paliw ciekłych

dodano: 2023-09-11
Do uzgodnień trafił projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących...

Za uzasadnieniem do projektu rozporządzenia celem proponowanej zmiany jest dostosowanie nowelizowanego rozporządzenia do obecnego brzmienia Nomenklatury Scalonej oraz wprowadzenie wyjaśnienia, że obowiązkowi koncesyjnemu nie podlegają biopaliwa ciekłe przeznaczone na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe.

Więcej znajdą Państwo w projekcie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, do którego odsyłam tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12376602 .

Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia