Nowe komunikaty związane z wywozem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia

dodano: 2024-01-23
13 lutego 2024 r. zacznie być stosowane rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/296 z dnia 9 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2022/1636 w odniesieniu do komunikatów dotyczących wyrobów akcyzowych wywożonych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Na szczęście adresatami nowych rozwiązań są przede wszystkim administracje podatkowe/celne w krajach UE. 

Za sprawą nowego rozporządzenia pojawią się dodatkowe komunikaty w związku z potwierdzeniem danych wywozowych wyrobów akcyzowych przemieszczanych w procedurze zawieszenia.

Dalej, dzięki komentowanemu rozporządzeniu pojawi się również dokument awaryjny raportu wywozu.

Generalnie komentowane zmiany są podyktowane połączeniem unijnego systemu celnego właściwego do spraw eksportu z systemem EMCS.

Link do unijnego rozporządzenia znajdą Państwo tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L_202400296#ntr2-L_202400296PL.000101-E0002 .

 Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia