O banderolach i systemie śledzenia...

dodano: 2024-02-23
20 lutego 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 223 wejdzie w życie 6 marca 2024 r.

Adresaci?

Nakładający znaki akcyzy na wyroby nowatorskie....

Link do rozporządzenia Ministra Finansów znajdą Państwo tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/223 .

Pozostając w klimatach oznaczania i śledzenia warto odnotować, że do uzgodnień trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych...

Cel wprowadzenia noweli ustawy?

Za uzasadnienie do projektu przywołanej ustawy "w związku z tym, że system Track&Trace od 20 maja 2024 r. rozszerzony zostanie o wyroby tytoniowe, które nie są wyrobami akcyzowymi (np. tytoniu do żucia, tytoniu do nosa) nie będzie można na te wyroby nakładać zabezpieczenia w postaci znaków akcyzy. Dlatego też projektowana zmiana ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych dotyczy wprowadzenia możliwości stosowania w odniesieniu do tych wyrobów analogicznego zabezpieczenia jak w przypadku wyrobów tytoniowych sprzedawanych w wolnych obszarach celnych (tzw. duty-free)."...

Link do projektu ustawy znajdą Państwo tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12382104 ...

Kończąc temat oznaczeń i śledzenia chciałbym, żeby przedsiębiorcom oszczędzono konieczność nakładania znaków akcyzy na wina i inne napoje fermentowane, bo tutaj banderola swojej roli chyba nie spełnia....

Byłoby też fajnie jakby eksport i import znaków akcyzy był kompatybilny z warunkami pozyskania banderol, bo teraz niektóre przepisy niepotrzebnie rodzą emocje i budzą wątpliwości, a gdyby tylko uwzględniono zasady jak nabywa się znaki, wszystko byłoby prostsze....


Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia