O doradcy podatkowym przed sądem w sprawach SENT....

dodano: 2023-09-13
Chociaż już dużo o tej sprawie kompetencyjnej było...

Stosownie do której doradca podatkowy nie może działać w sprawach SENT...

Nie są to bowiem przepisy, które możnaby uznać za ustawę podatkową...

To jednak wracam do zagadnienia, bo mamy świeży, wakacyjny, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który kolejny raz potwierdza wyżej opisany stan rzeczy (sygn. akt II GSK 2416/21)...

Zatem na kanwie wyroku z dnia 25 lipca 2023 r. trzeba powtórzyć, że doradca podatkowy przed sądem administracyjnym w sprawach SENT nie może reprezentować przedsiębiorców...

Doradca podatkowy nie może zatem działać przed sądem administracyjnym w sprawach SENT, pomimo że to on zasadniczo zna się na podatku VAT i podatku akcyzowym, które odgrywały kluczową rolę przy tworzeniu przepisów ustawy SENT...

Dalej, doradca podatkowy nie może działać przed sądem administracyjnym w sprawach SENT, pomimo że to doradca podatkowy wielokrotnie najczęściej ma kontakt z organami Krajowej Administracji Skarbowej, właściwymi w sprawach SENT...

Niestety, pomimo tego instynktownego czucia tematu, droga do reprezentacji przed sądem administracyjnym w sprawach SENT dla doradcy podatkowego na dzisiaj zamknięta...

Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia