O oczywistych błędach

dodano: 2023-03-25
Minister Finansów w obwieszeniu z dnia 16 marca 2023 r. sprostował (oczywisty) błąd w tekście jednolitym rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 426)...

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 521.

Błąd to normalna sprawa w natłoku zajęć. Nikt za to karany być nie powinien....

Równocześnie ten sam Minister Finansów jest autorem ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, w której ciągle się karze przedsiębiorców za oczywiste błędy, podkreślmy neutralne dla Budżetu...

Sam przedsiębiorca, inaczej niż Minister Finansów, który musi pilnować własnej właściwości, jest zobowiązany stosować prawidłowo przepisy, których autorami są różne resorty, nie zawsze działające w sposób skoordynowany w tym samym obszarze biznesowym...

Co więcej w uzasadnieniu do ustawy SENT, wprowadzającej kary za oczywiste błędy wskazano, że rozwiązanie to stanowi wyjście naprzeciw oczekiwań przedsiębiorców...

Bo bez zmiany, byłoby 10.000 zł kary, a tak tylko 2.000 zł, choć to oczywisty błąd, powtórzę, neutralny dla Budżetu...

W innych krajach, ograniczę się do Unii, raczej nikt z ichniejszych administracji nie wpadłby na pomysł kary w opisanej sytuacji, ale u nas ciągle przepis w ustawie SENT pozostaje niezmieniony...

Szansą na zmianę są prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy ? Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw...

Prace, które powoli się kończą, patrząc na ostatnio dodane uwagi Rządowego Centrum Legislacji do projektu ustawy....

Link do projektu znajdą Państwo tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12369056 .

Miejmy nadzieję, że ww. zmiana i wiele innych proponowanych do projektu, który w obecnym brzmieniu albo wyklucza przedsiębiorców z biznesu, albo też znacznie im prowadzenie biznesu utrudnia, znajdą odzwierciedlenie w kolejnej wersji projektu ustawy....

Projektu ustawy, który w wersji przekazanej do konsultacji niewiele wspólnego ma z konstytucyjną zasadą proporcjonalności...

Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia