O utylizacji oleju opałowego przez szpital raz jeszcze

dodano: 2023-08-19

Na początku roku rozgrzała emocje interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB3-3.4013.246.2022.2.MAZ z 9 stycznia 2023 r....


Stosownie do ww. interpretacji utylizacja przez szpital oleju opałowego zakupionego 15 lat wcześniej i nie spełniającego już wymogów jakościowych jest możliwa, ale wymaga dopłacenia akcyzy do każdego utylizowanego 1000 litrów olejów (1589 zł!!!).


Więcej znajdą Państwo tutaj: https://www.akcyzadoradca.pl/aktualnosci/nie-taka-latwa-utylizacja-oleju-opalowego-490 .


Na szczęście Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie jest innego zdania i w jeszcze nieprawomocnym wyroku z dnia 13 czerwca 2023 r. (sygn. akt I SA/Rz 154/23) wskazał, m.in.:


-  podstawową cechą charakteryzującą podatek akcyzowy jest jego konsumpcyjny charakter;


- przepisy krajowe muszą wdrażać postanowienia dyrektywy i być z nią zgodne, zgodność polskich regulacji o podatku akcyzowym ocenia się przez pryzmat zachowania zasady proporcjonalności, która oznacza, że przepisy krajowe w swych regulacjach nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia celu dyrektywy czyli zachowania wspólnych zasad opodatkowania podatkiem akcyzowym wskazanych produktów.


O ubytkach może nie będę się wypowiadał (o nich również w wyroku), ale ww. konsumpcyjny charakter akcyzy, zasada proporcjonalności, czy też wykładnia celowościowa przepisów powinny dać jednoznaczną odpowiedź, że utylizacja wyrobów akcyzowych nie powinna skutkować zastosowaniem sankcyjnej stawki akcyzy, bo to nie zmiana przeznaczenia...


Opisany przypadek niestety ponownie potwierdza, że ograniczenie się w świecie akcyzy do wykładni językowej prowadzi na ogół do dramatów przedsiębiorców, w tym przypadku placówki zdrowia...


Więcej Państwo znajdą w Gazecie Prawnej https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8975369,szpital-utylizujacy-nieuzywany-wiele-lat-stary-olej-nie-dostanie-akcyz.html, czy też w samym wyroku, do którego również odsyłam https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3DAA594DEB .Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia