Opłata paliwowa w 2024 roku...

dodano: 2023-12-29
Zgodnie z art. 37m ust. 2 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym stawki opłaty paliwowej ulegają podwyższeniu na następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału, każdego roku.

Stosownie do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r. jest to odpowiednio 113,2% względem 3 pierwszych kwartałów 2022 roku....

Tym samym stosownie do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2024 r. stawka tejże opłaty w nadchodzącym roku będzie kształtować się następująco.

Stawka opłaty od oleju napędowego wyniesie 422,13 zł za 1000 l, teraz to odpowiednio 372,90 zł,

Stawka opłaty od LPG i innych wyrobów wyniesie 239,98 zł za 1000 kg, teraz to odpowiednio 211,11 zł,

Stawka opłaty od benzyny wyniesie 195,74 zł za 1000 l, teraz to odpowiednio 172,91 zł.

Link do obwieszczenia Ministra Infrastruktury znajdą Państwo tutaj: https://monitorpolski.gov.pl/MP/rok/2023/pozycja/1464 .


Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia