Pakiet paliwowy wersja 2.0 opublikowany

dodano: 2019-08-13
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm 4 lipca 2019 r. została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 1520. 

Zmian jest wiele, ale z perspektywy akcyzy najbardziej doniosła to ta, stosownie do której preparaty smarowe objęto realną stawką akcyzy. Oznaczać to będzie, że od dnia 1 listopada br. bez instytucji składu podatkowego będzie ciężko zastosować zwolnienia podatkowe, bo choć projektów rozporządzeń jeszcze nie ma, można oczekiwać, że dla preparatów smarowych zamodelowane zostaną zwolnienia w duchu obecnego paragrafu 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zmienią się również warunki nabyć w UE olejów smarowych, czy też dostaw do krajów UE w "ułomnej" procedurze zawieszenia.

Patrząc zaś na całą ustawę, warto wskazać na cztery kolejne zmiany:

1) rozszerzenie katalogu wyrobów energetycznych objętych tzw. "szybkim VAT-em" przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym,

2) oderwanie, co do zasady, definicji paliw ciekłych w prawie energetycznym od przeznaczenia nośników energii,

3) zastąpienie delaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego pliku JPK_VAT,

4) uzależnienie zamiany paragonu na fakturę od ujęcia na paragonie NIP-u nabywcy.

Ustawa zasadniczo wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r., przy czym niektóre przepisy tejże ustawy wejdą w innych terminach. Przykładowo realna stawka akcyzy na preparaty smarowe ma zacząć obowiązywać, stosownie do art. 27 komentowanej ustawy, od dnia 1 listopada 2019 r.

Link do ustawy znajdą Państwo tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1520Napisz do nas

Dane kontaktowe

Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski

ul. Serocka 3/9
04-333 Warszawa
887759138

Na skróty

Doradztwo podatkowe Kontakt O Kancelarii Podatek akcyzowy Polityka prywatności
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia