Po Konferencji w Izbicku

dodano: 2023-04-20
Konferencja dedykowana sprawom akcyzy, cła i hazardu w Izbicku już za nami.

Jeszcze raz dziękuję Organizatorom za możliwość udziału w tym Przedsięwzięciu.

To już przeszłość, ale o Konferencji nie pozwalają zapomnieć wydarzenia ze świata akcyzy...

Dwa najświeższe przykłady...

Do uzgodnień trafił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich...

Projektem kolejny raz wydłuża się ważność banderol na wyroby winiarskie, tym razem do dnia 31 grudnia 2024 roku...

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców, bo jednak sprzedaż niektórych win spadła, a co za tym idzie, na rynku jest jeszcze wiele win ze starymi banderolami...

Dobry ruch Ministerstwa, niemniej warto pamiętać, że w naszej ustawie o podatku akcyzowym ciągle można wprowadzić rozwiązania jeszcze bardziej przyjazne podatnikom akcyzowym, jak choćby ponowna możliwość wprowadzania wyrobów akcyzowych do składu podatkowego i obejmowania ich po raz kolejny procedurą zawieszenia poboru akcyzy...

I nie jest to fanaberia, a po prostu standard stosowany w Unii, stosownie do którego wyroby akcyzowe wyprowadzane poza procedurę zawieszenia poboru akcyzy, można ponownie wprowadzać do składu podatkowego i procedurą zawieszenia poboru znowu obejmować...

Oczywiście, trzeba zbadać, czy wyrób był już wcześniej opodatkowany akcyzą, ale taka możliwość generalnie istnieje, tyle że niestety nie w Polsce...

O tym właśnie mówiłem na Konferencji w Izbicku...

Powtórzę zatem, projekt rozporządzenia cieszy, ale smuci fakt, że procedura zawieszenia poboru akcyzy, kluczowa dla systemu akcyzy, ciągle nie tak elastyczna w Polsce, jak ma to miejsce w innych krajach unijnych, w których punktem odniesienia przy tworzeniu przepisów akcyzowych jest ta sama akcyzowa dyrektywa horyzontalna...

Drugi świeży przykład pozwalający wrócić wspomnieniami do Konferencji w Izbicku to sprawa przemieszczania wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2710 12 21, 2710 12 25 oraz 2710 19 29 w opakowaniach jednostkowych...

Było o tym również na Konferencji i warto odnotować, że omawiany temat można uzupełnić o fakt, że w ustawie świeżo uchwalonej przez Sejm, tj. w ustawie z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, poza zmianami ustawy akcyzowej w zakresie Wiążącej Informacji Akcyzowej rzutem na taśmie wprowadzono regulacje w zakresie przemieszczania ww. wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz z zapłaconą akcyzą...

Link do projektu rozporządzenia Ministra Finansów znajdą Państwo tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12371620 .

Link do komentowanej ustawy przekazanej do Senatu znajdą Państwo tutaj: https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/3025_u.htm .

Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia