Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym - nowa wersja projektu

dodano: 2018-02-17
W dniu wczorajszym (16 lutego br.) została umieszczona na stronach Rządowego Centrum Legislacji nowa wersja projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Wśród zmienianych w ramach projektu szeregu ustaw są, m.in. ustawa o podatku akcyzowym, ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa Prawo celne. Opierając się na uzasadnieniu do ustawy zmiany te prezentują się następująco:

W ustawie o podatku akcyzowym zmiany mają niestety charakter kosmetyczny. Polegają przede wszystkim na zastąpieniu stosowanych w ustawie o podatku akcyzowym oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy kodów Nomenklatury Scalonej (CN) - kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa celnego w tym zakresie.

W ustawie o podatku od towarów i usług planuje się w ramach ww. projektu:
- odstąpienie od wymagania odrębnego składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyśpieszonym terminie,
- skrócenie terminu, ze 150 do 120 dni, umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących "ulgę za złe długi", analogiczne zmiany dotyczą obowiązku po stronie dłużnika,
- zmniejszenie o połowę, tj. do 200.000 zł, wymaganego limitu obrotu sprzedaży za poprzedni rok podatkowy przez przedsiębiorców uczestniczących w systemie TAX FREE.

Z kolei w ustawie Prawo celne dwie największe zmiany to:
- uproszczenie procedury przy udzielaniu pozwoleń na procedury specjalne,
- wprowadzenie możliwości uwierzytelniania odpisu udzielonego pełnomocnictwa oraz dokumentu potwierdzającego zakres uprawnień do korzystania z usług oferowanych na PUESC przez: adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych (uprawnienie do uwierzytelniania ww. dokumentów będzie przysługiwać osobom uprawnionym przez podmiot posiadający pozwolenie AEO lub pozwolenie na stosowanie uproszczeń w rozumieniu przepisów celnych).

Stosownie do projektu ustawa zasadniczo ma wejść w życie 1 czerwca 2018 r. Niektóre jednak zmiany wejdą w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2019 r. W kontekście trzech ww. ustaw zmiany w prawie celnym wejdą już 1 czerwca 2018 r. Zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług oraz akcyzowym dopiero z początkiem 2019 r.

Link do projektu ustawy znajdą Państwo tutaj http://legislacja.gov.pl/projekt/12303406/katalog/12460612#12460612

W przypadku pytań służę pomocą.


Projekt i wykonanie BerMar multimedia