Przypływów pomiędzy akcyzą a opłatą paliwową ciąg dalszy

dodano: 2020-10-12
obowiązki akcyzowe w Polsce

Od Nowego Roku akcyza od paliw w dół.

Z kolei opłata paliwowa w górę, choć z pominięciem mechanizmu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ale z podobnym skutkiem...

Stawki opłaty paliwowej będą wyższe, choć w tym przypadku znajdzie zastosowanie art. 22 komentowanej ustawy.

W roku 2021 stawka opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37m ust. 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym wynosi:

1) 165,14 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 tej ustawy;

2) 338,53 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 tej ustawy;

3) 198,25 za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 tej ustawy.


Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 jest źródłem ww. zmian.

Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1747.

Link do ustawy znajdą Państwo tutaj https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1747 .Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia