Szaleństwo zaświadczeń banderolowych w obrocie z krajami trzecimi...

dodano: 2023-09-07
W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych znajduje się anachroniczny paragraf 29....

Stosownie do jego treści do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu podatkowych znaków akcyzy dołącza się również oryginał:

1) zaświadczenia organu celnego o wydaniu podatkowych znaków akcyzy, z podaniem rodzaju, serii, numeru ewidencyjnego, daty wytworzenia, daty wydania podatkowych znaków akcyzy, ilości i wartości podatkowych znaków akcyzy, na przywożone towary objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy;

2) zaświadczenia o wpłaceniu kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy oraz kwoty stanowiącej 80% kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy.

Co prawda w ustępie 2 wskazuje się, że ww. dokumentów nie dołącza się, jeżeli organ celny, do którego składane jest zgłoszenie celne, dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne.

Anachronizm tego przepisu polega na tym, że w regulacji tej pomija się fakt, stosownie do którego nikt nie wyda podatnikowi znaków akcyzy tak długo jak ten nie uiści wcześniej kwoty na poczet znaków akcyzy i ich kosztów wytworzenia...

Z kolei pierwsze zaświadczenie jest wtórne względem dokumentu wydania banderol z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych lub z "banderolowego" urzędu skarbowego, które są w takim wypadku załączone do zgłoszenia wywozowego....

Część urzędów właściwie ocenia sytuację i nie żąda ww. zaświadczeń, które jak podkreśliłem są wymogiem nieuzasadnionym w świetle modelu pozyskiwania znaków akcyzy....

Ale są również urzędy, które nadmiarowo żądają ww. zaświadczeń, choć powinny wiedzieć, że bez zapłaty wcześniejszej nikt banderol by nie wydał podatnikowi...

Oczywiście tutaj również urzędnicy są świadomi sytuacji, ale wskazują, że jest przepis, który jasno określna jakie są wymagane zaświadczenia przy wywozie banderol i po prostu ich żądają...

Wydaje się jednak, że przepis ten mógłby zostać obecnie skasowany, bo dochodzi do sytuacji, w której od podatników czasem żąda się zaświadczeń w sprawach już udowodnionych dokumentami źródłowymi...

Problem jest niszowy, stąd przepis ciągle w rozporządzeniu...

Zalecanym byłoby jednak przepis ten zmienić (skasować?), albo dać jasne wytyczne urzędom, że takie zaświadczenia nie są wymagane...

Oczywiście sytuacja dotyczy również przywozu wyrobów akcyzowych z naniesionymi banderolami....

Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia