Zgoda Rady na obniżone stawki akcyzy na nośniki energii

dodano: 2023-06-21
Kurs euro kluczowy dla określenia stawek minimalnych akcyzy był w 2022 r. tak niekorzystny, że Polska podobnie jak rok wcześniej powinna w 2023 r. podnieść stawki akcyzy na węgiel, gaz ziemny i ciężki olej opałowy.

Podwyżki stawek akcyzy jednak nie było, ponieważ Polska zwróciła się z wnioskiem o upoważnienie do stosowania, zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE, obniżonych stawek podatku akcyzowego na ciężki olej opałowy, gaz ziemny, węgiel i koks, wykorzystywane jako paliwa do ogrzewania.

Właśnie została wydana na tę okoliczność decyzja wykonawcza Rady (UE) 2023/1197 z dnia 19 czerwca 2023 r. upoważniająca Polskę do stosowania, zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE, obniżonych stawek podatku akcyzowego na ciężki olej opałowy, gaz ziemny, węgiel i koks, wykorzystywane jako paliwa do ogrzewania.

Ww. decyzja ma jednak zastosowanie dla okresu od 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Należy oczekiwać zatem przedłużenia obowiązywania decyzji.

W innym przypadku stawka akcyzy na ww. nośniki energii powinna wzrosnąć od początku lipca o różnicę kursową, spowodowaną październikową słabością złotówki...

Dobra inicjatywa Polski, zbyt rzadko z tego mechanizmu do tej pory korzystaliśmy.

Mam nadzieję, że działania rzutujące na kolejne półrocze zostały podjęte, a tym samym stawki akcyzy zabezpieczone...

Link do decyzji znajdą Państwo tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.158.01.0071.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2023%3A158%3ATOC .

Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia