Zmiany w SENT

dodano: 2023-08-19
Choć już od tygodnia obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, warto odnotować, że zmienił się trochę katalog wyrobów uznawanych na potrzeby SENT za wyroby wrażliwe.

Przed zmianą monitorowane były szeroko rozumiane zboża, jaja, mięso drobiowe, czy produkty pszczele, gdzie zakresu pojęć wyrobów wrażliwych należało szukać w zał. nr I do rozporządzenia nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2017 r. ustanawiającego wspólną organizację rynku produktów rolnych oraz uchylającego  rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

Od tygodnia i to dobra zmiana wracamy przy opisie wyrobów wrażliwych do Nomenklatury Scalonej.

Teraz wyrobami wrażliwymi są towary:

a) objęte kodami CN: 

- ex 0207 - mięso z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 250 kg, 

- ex 0407 - jaja ptasie w skorupkach, świeże, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów objętych tą pozycją przekracza 2500 szt., 

- 0408 - jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg, 

- 0409 00 00 - miód naturalny, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 kg, 

- ex 0810 10 00 - truskawki świeże, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg, 

- 0810 20 10 - maliny świeże, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg, 

- 0810 40 50 - owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum świeże, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg, 

- ex 0811 10 - truskawki niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg, 

- 0811 20 31 - maliny niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg,

- 0811 20 39 - porzeczki czarne niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg, 

- 0811 90 50 - owoce z gatunku Vaccinium myrtillus niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg, 

- 0811 90 95 - pozostałe owoce niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 500 kg, 

- 1101 00 - mąka pszenna lub z meslin, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg, 

- 1102 - mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg, 

- ex 2009 79 - zagęszczony sok jabłkowy, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 000 kg, 

b) objętych pozycjami CN: 

- ex 1001 - pszenica, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg, 

- 1005 - kukurydza, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg, 

- ex 1205 - nasiona rzepaku, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg, 

- 1206 00 - nasiona słonecznika, nawet łamane, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg.

Zachęcam do lektury rozporządzenia, bo tam znajdą Państwo również regulacje dotyczące wyłączeń stosowania systemu SENT.

Link do rozporządzenia znajdą Państwo tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1596 .

 


Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia